درباره ما بیشتر بدانید

تاریخچه ما

اعضای تیم

null

آقای رضا قمری

معاونت اجرایی

null

خانم نسترن فرخی پور

مدیر آموزشگاه

null

آقای وحید قمری

معاونت مالی

null

آقای عباداله سبحان وردی

کارشناس انفورماتیک
null

خانم رویا ترکیان

روابط عمومی